Работа

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕКИПЪТ НА SuperDeal.bg, СЕГА!
Във връзка с разширяването на дейността, нови проекти и разрастване обема на работа.

SuperDeal.bg, обявява свободно работно място за РЕКЛАМЕН МЕНИДЖЪР!

Вашата роля ще бъде:
- Да идентифицирате и привличате нови търговци / рекламодатели;
- Да управлявате процеса по предлагане и реализация;
- Да изграждате, поддържате и развивате контакти с търговци и рекламодатели;
- Да подготвяте всички необходими материали;
- Да бъдете активни при прилагането на цялостната рекламна и маркетинг стратегия на медията.

Компанията предлага:
- Работа в динамичен и млад екип;
- Отлични работни условия;
- Базисно възнаграждение и атрактивна бонусна система;
- Изграждане на нови контакти;
- Възможност за лично и професионално развитие.

Изисквания към кандидата:
- Добри търговски и презентационни умения;
- Познания за медийния и рекламен пазар;
- Отлични комуникативни умения и представителен външен вид;
- Динамична, отговорна и организирана личност;
- Позитивност и способност за изграждане и поддържане на контакти;


Ако искате да се присъедините към нашия млад и динамичен екип, да научите много нови и интересни неща и работата да Ви доставя удоволствие, пишете ни или изпратете Вашата автобиография със актуална снимка на електронната ни поща - office@superdeal.bg.


SuperDeal.bg, обявява свободно работно място за ТЕКСТОВИ РЕДАКТОР!

Вашата роля ще бъде:
- Директна комуникация с отдел Продажби;
- Да изготвяте нужните прес материали;
- Да бъдете активни при изготвяне на мултимедийни продукти, както и при цялостната рекламна и маркетинг стратегия на медията;
- Да съдействате при подготвяне на рекламни кампании;
- Да управлявате процеса по предлагане и реализация;

Компанията предлага:
- Работа в динамичен и млад екип;
- Отлични работни условия;
- Базисно възнаграждение и атрактивна бонусна система;
- Изграждане на нови контакти;
- Възможност за лично и професионално развитие.

Изисквания към кандидата:
- Добри търговски и презентационни умения;
- Познания за медийния и рекламен пазар;
- Отлични комуникативни умения и представителен външен вид;
- Динамична, отговорна и организирана личност;
- Позитивност и способност за изграждане и поддържане на контакти;
- Владеене на Microsfot Word, Excel, Power Point; Corew Draw;
- задължителен  опит в сферата на рекламата и PR


Ако искате да се присъедините към нашия млад и динамичен екип, да научите много нови и интересни неща и работата да Ви доставя удоволствие, пишете ни или изпратете Вашата автобиография със актуална снимка на електронната ни поща - office@superdeal.bg.